متن آهنگ حامد عبداللهی و مهدی گرام به نام خوش برورو

خوش برو رو
دور تو بگردم بمانی شب و روز
به کدام ساز برقصم برایت تو بگو
لیلای من
زیباتر ازان نیست شود شیدا دلم
بردی آرام و قرار از دل من ای وای من
دیوانه منم
چون شمع بسوزان که پروانه منم
حالم خرابست خود میخانه منم
خوابم نبرد
تا دست به زلفان سیاهت نرود
جز تو هیچ کس نتواند گل این خانه شود
دیوانه شوم از رخ زیبای تو بانو
حوا شوی آدم درآید به زانو
شیرین تر از آن نیست که دلبر تو باشی
من باشم و می باشد و میخانه تو باشی
چه بگویم به تو که کنج دلم جا داری
دل دریا رخ زیبا چشم شهلا داری
من که از اینهمه زیبایی تو در عجبم
آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
کاش بمانی و ببینی حال این دیوانه را
من برای بودن تو هر چه خواهی میدهم
تو بمان که جان تازه می دهی این خانه را
دیوانه شوم از رخ زیبای تو بانو
حوا شوی آدم درآید به زانو
شیرین تر از آن نیست که دلبر تو باشی
من باشم و می باشد و میخانه تو باشی

ارسال دیدگاه