متن مداحی حاج محمود کریمی به نام بیا برگردیم

ای مرا دلبر و دلدار،(بیا برگردیم2)

خیمه برپا مكن این بار (بیا برگردیم2)

دم به دم دشمن خون خوارتری می آید

     بیا برگردیم،بیا برگردیم

تا که فرصت بود ای یار ،(بیا برگردیم2)

یاحسین،یاحسین

از نگاه همه زن های حرم غم بارد

     تا نگشتی عزادار ،(بیا برگردیم2)

یاحسین،یاحسین

دشمن از دیدن عباس دلش میلرزد

بیا برگردیم،بیا برگردیم

تا که سرپاست علمدار،(بیا برگردیم2)

ای مرا دلبر و دلدار،(بیا برگردیم2)

خیمه برپا مكن این بار ،(بیا برگردیم2)

یاحسین،یاحسین

سر بازار تو ای یوسف زهرا نبود

بیا برگردیم،بیا برگردیم

غیر شمشیرخریدار،(بیا برگردیم2)

باغبانا به تو و تک تک گل ها سوگند

کار گلزار شود زار،(بیا برگردیم2)

بر مشامم می رسد هر لحظه بوی كربلا

بر دلم ترسد بماند آرزوی كربلا

یاحسین،یاحسین

ارسال دیدگاه