8
آهنگ کی میشه من از حامیم به زودی در سانگها

متن آهنگ حامیم به نام کی میشه من

واسه تو میزنه قلبم هنوز هنوزم عاشقتم من هنوز

هنوزم عاشقتم قبلم هنوز

هنوزم آدم قبلم هنوز

هنوزم چشم به راهتم

هنوز فکر حالتم هنوزم نگرانتم هنوزم،،،

ارسال دیدگاه