متن مداحی کربلایی ابراهیم رحیمی به نام همینکه کربلاتو دیدم

همین که کربلاتو دیدم من
از این زمونه دل بریدم من
بهشته رو زمینه شیش گوشت دم جنت رسیدم من

هوای تو چه بی حدو مرزه
پریـــــــدمو دلم نمی لـــرزه
یه شب قدم زدن توی صحنت به کل دنیا می ارزه

هوای کربلاتو دوست دارم
یه عـــمره از غم تو میبارم
آقا نرم تمومه کارم

تو این شبا خزونی و سردم
یه کاری کن دوباره برگــردم
بازم ببین هواتو کردم

هواتو…
هوایِ تو صحنو گنبـــد طلاتو هواتو
هوای زیارت ، هوای یه گوشه نگاتو
هوای هوایی شدن بین صحنو سراتو

هواتو…
میسازه خیال تو روزو شب نوکراتو
یه گریه دل سیر شب جمعه پایین پاتو
پریدن یه شب پا به پای همه کفتراتو

امیری ، امیری حسین
و نعم الاامیری امیری

حرم دلیل بغض شبهامه
یه عمره التماس دستامه
گواه درد این دل زارم همین بارونه چشمامه

ترو به به مادرت هواییم کن
کبــوتــر صــحنو سراییم کن
اگه شده میون رویاهم ، دوباره کربلاییم کن

زیارتت تمومه رویامه
کربوبلاته کل دنیـــامه
دلیل بغضو گریه هامه

یـــه عمــره سهممه ازت دوری
تاکی میخوای بمونم اینجوری
تاکی آقا فقط صبوری

اسیره
دلم به هوای حرم، عطر سیبت اسیره
نگاهی بـکن تا که قبل من آروم بگیره
ببر نوکرو تا که از درد دوری نمیــــره

اسیره
میاداسم شیش گوشه ی تودلم پر میگیره
یه امضایی کن پا هوالم که بدجوری دیره
یه کاری کن آخر دعا مادر من بگیــــــــره

امیری ، امیری حسین
و نعم الاامیری امیری

گدایی تو اصل شاهیمو
تویی پناه بی پناهیمــو
کریمی اینقدر نمیاری به روم باز رو سیاهیمو

همیـــن که داغ قتلگاه دارم
بسه همین که بهت بدهکارم
دیگه بزارم آخه دوریتو کجــای این دل زارم

شبای جمعه دل پریشــونه
میــون روضه ابــر بـــارونه
که مادر تو روضه خونه

میخونه از مصیبت خلخال
میخونه پیکرت شده پامال
میاد صدایی ته گودال

بُنیـّـه
بمیرم زده کی رو نیزه سرت رو بُنیـّـه
کشیده کی به خاکو خون پیکرت رو بُنیـّـه
کی دزدیده انگشتو انگشترت رو بنیـّـه

بُنیـّـه
کی خنجر زده از قفا حنجرت رو بنیـّـه
همون جای لبــهای پیغمبــرت رو بُنیـّـه
کی سیلی زده صورت دخترت رو بُنیـّـه

امیری ، امیری حسین
و نعم الاامیری امیری

ارسال دیدگاه