متن آهنگ ایلیا ای جی به نام رفت

نامرد بودی یا توقعم زیاده ازت من
بگو کی پیدا میشه واسه تو عاشق تر از من
به خودم قول دادم اگه یروز رفت نرم سمتش
این بار چندمه رفتی و هنو از رو نرفتم
میخوای بری برو کسی جلو راتو نمیگیره
اون عاشقته تو رابطه ازت آتو نمیگیره
به خودم گفتم اگه اینبار برگشت عاشقش نمیشم
ولی دیر فهمیده بودمش اجازه نمیگیره
رفت گفتمش تورو یادم رفته
رفت وقتی دید وابستم بش
رفت مهم نبود حالم بد شه

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --