متن آهنگ حسین منتظری به نام تاج سر

بده اوضام همش حوصلم سر میره
روی اون چشمای نازه تو فقط درگیره
آره درگیره

روی تو غیرتی میشم
هی به چشمات خیره
دروغه بگم از عشق تو قلبم سیره

جورِ جوريم ما به هم
شکر هستی دورو برم
به همه میگم فقط تو
تویی تاج سرم

زده به سرم
که یه روزی دستاتو بگیرم ازینجا ببرم
وقتشه برم یه جای دوری که
ادما ازش بی خبرن
مگه میشه خوبیات از توی ذهنم بپرن

زده به سرم
که یه روزی دستاتو بگیرم ازینجا ببرم
وقتشه برم یه جای دوری که
ادما ازش بی خبرن
مگه میشه خوبیات از توی ذهنم بپرن

بزار همه زندگیمو به تو هدیه کنم
اگه هر گناهی کردم توبه کنم
نمیخوام غیر تو باشه کسی دورو برم

جورِ جوريم ما به هم
شکر هستی دورو برم
به همه میگم فقط تو
تویی تاج سرم

زده به سرم
که یه روزی دستاتو بگیرم ازینجا ببرم
وقتشه برم یه جای دوری که
ادما ازش بی خبرن
مگه میشه خوبیات از توی ذهنم بپرن

زده به سرم
که یه روزی دستاتو بگیرم ازینجا ببرم
وقتشه برم یه جای دوری که
ادما ازش بی خبرن
مگه میشه خوبیات از توی ذهنم بپرن

ارسال دیدگاه