متن آهنگ مهدی سیفی به نام بی نظیر

تو عشقم باشی غمی نیس
تو چشمات مثله کسی نیس
از عشقت پر میشه قلبم
من میخوام دورت بگردم

بی نظیر ینی چشمای شبیه ماهت
نیس شبیت به فدای چشمای سیاهت
دست ما از تو دست هم جدا نمیشه
نه نترس نگرانی تو چرا همیشه

چه با صفاعه این راه وقتی تو باشی
یه لحظه فک نکن که از من جدا شی
چه فرقی داره مقصد با تو کجا هس
خودت بگو علاقه در این حد کجا هس

بی نظیر ینی چشمای شبیه ماهت
نیس شبیت به فدای چشمای سیاهت
دست ما از تو دست هم جدا نمیشه
نه نترس نگرانی تو چرا همیشه

ارسال دیدگاه