متن آهنگ دایان به نام خسته شدم

حسابی خسته شدم و حسابی پر دردم

به جون جفتمون قسم برم برنمیگردم

دست به هر کاری زدم که تو برام بمونی

همشو پایِ تو دادم ، عشق و عمر و جوونی

مهم نبود که چی شده ، مهم بود که چی میشه

یادت نره تنها بودی ، جز من میموند کی پیشت

گاهی یه تکیه گاه بودی گاهی مثلِ یه بچه

خودم اجازه میدادم چشات حریفِ من شه

حسابی خسته شدم و حسابی پُر دردم

به جون جفتمون قسم برم برنمیگردم

تو پادشاهِ قلبمی ، کولیِ دوره گردم

به جونِ جفتمون قسم برم برنمیگردم

غروب که بارون میمومد ، رفتم توو کنجِ خاطرات

دیدم یواشی عکسانو ، چقد دلم تنگ شد برات

عکسایِ تووی مهمونی ، اون سلفیِ تووی حیاط

خیره شدم به خنده هات ، چقد دلم تنگ شد برات

این زندگی بدونِ حرف ، از چنگ هر دومون میرفت

تو یه طرف من یه طرف ، چقد دلم تنگ شده

اگه سراغِ من نیای ، یا که منو دیگه نخوای

من نمیام تا تو نیای ، چقد دلت سنگ شده

حسابی خسته شدم و حسابی پُر دردم

به جون جفتمون قسم برم برنمیگردم

تو پادشاهِ قلبمی ، کولیِ دوره گردم

به جونِ جفتمون قسم برم برنمیگردم

حسابی خسته شدم و حسابی پُر دردم

به جون جفتمون قسم برم برنمیگردم

تو پادشاهِ قلبمی ، کولیِ دوره گردم

به جونِ جفتمون قسم برم برنمیگردم

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --