متن ریمیکس آهنگ Burak Balkan به نام Fi Ha

Su amil illi şu el bi mağallak fi ha
Min gitiril hadil hik yu zayer tahlam fi ha
Su amil illi şu el bi mağallak fi ha
Min gitiril hadil hik yu zayer tahlam fi ha
Zannil zannil zannil zanni Allah yikrim ni fi ha
Zannil zannil zannil zanni Allah yikrim ni fi ha
Şu amel illi şu el bi mağallak fi ha
Min gitiril hadil hekyu zayer bahlam fi ha
Şu amel illi şu el bi mağallak fi ha
Min gitiril hadil hekyu zayer bahlam fi ha
Zannil zannil zannil zanni Allah yikrim ni fi ha
Zannil zannil zannil zanni Allah yikrim ni fi ha
Zannil zannil zannil zanni Allah yikrim ni fi ha
Zannil zannil zannil zanni Allah yikrim ni fi ha
Allah yikrim ni fi ha
Allah yikrim ni fi ha

دانلود همه آهنگ های

ارسال دیدگاه