متن آهنگ آصف آریا به نام زمان وایسته

امشب
نمیدونیم حواسمون کجائه
انگاری دنیا ماله ما دوتائه
انگاری دنیا ماله ما دو تائه

جز من
نمیخوام کسی ببینه چشاتو
من تازه میخوام دیوونه شم با تو
من تازه میخوام دیوونه شم با تو

کاشکی زمان وایسته
حسم بهت خاصه

کاشکی زمان وایسته
دلم تو رو خواسته
کاشکی زمان وایسته

میخوام بشنوم صدای اون نفساتو
از این حالمون من راضیم با تو
از این حالمون من راضیم با تو

جز من
نمیخوام کسی ببینه چشاتو
من تازه میخوام رد بدم با تو
من تازه میخوام رد بدم با تو

کاشکی زمان وایسته
حسم بهت خاصه
کاشکی زمان وایسته
دلم تو رو خواسته
کاشکی زمان وایسته

ارسال دیدگاه