متن آهنگ آصف آریا به نام خودش زنگ میزنه

دم از رفاقت زدو
حرفاشو راحت زدو رفت از پیشم
نموند پیشم

چی شد هوایی شدو
رفتو واسش یه دوست معمولی شم
نموند پیشم

خودش زنگ میزنه
یه روزی تو همین روزا بهم سر میزنه
آخه خودش میدونه که هنوز تو دلمه
هنوز عشق منه

خودش زنگ میزنه
یه روزی تو همین روزا بهم سر میزنه
آخه خودش میدونه که هنوز تو دلمه
هنوز عشق منه

میگن بهم فکر میکنه باز عکسامو چک میکنه
هنوز منو دوس داره حتما
دوس داره حتما

آره میگن یکم ریخته بهم اونم نمیکنه ازم
با اینکه حتی دوره از من

خودش زنگ میزنه
یه روزی تو همین روزا بهم سر میزنه
آخه خودش میدونه که هنوز تو دلمه
هنوز عشق منه

خودش زنگ میزنه
یه روزی تو همین روزا بهم سر میزنه
آخه خودش میدونه که هنوز تو دلمه
هنوز عشق منه

ارسال دیدگاه