متن آهنگ آصف آریا به نام چه عجب

چه عجب راه اومدی
با منی که دلی میخوامت
چه عجب یه شب کنار من
نشستی خوبه حالت

چه عجب یه بار شدش
ازم ندزدیدی نگاتو
نفسم میره اگه
بگیری از دلم هواتو

وای از اون حال چشات
وای از اون کرشمه
دیگه امشب شب عشقه

مو کمند ابرو کمون مثه
یه فرشته
آره امشب شب عشقه

وای از اون حال چشات
وای از اون کرشمه
دیگه امشب شب عشقه

مو کمند ابرو کمون
مثه یه فرشته
آره امشب شب عشقه

تو ببین واسه من چه شبی ساختی
مهرتو به دلم چه بد انداختی
خودتم مثه من دلتو باختی
چه شبی ساختی دلتو باختی

وای از اون حال چشات
وای از اون کرشمه
دیگه امشب شب عشقه

مو کمند ابرو کمون
مثه یه فرشته
آره امشب شب عشقه

وای از اون حال چشات
وای از اون کرشمه
دیگه امشب شب عشقه

مو کمند ابرو کمون
مثه یه فرشته
آره امشب شب عشقه

چه عجب راه اومدی
با منی که دلی میخوامت
چه عجب یه شب کنار من
نشستی خوبه حالت

چه عجب یه بار شدش
ازم ندزدیدی نگاتو
نفسم میره اگه
بگیری از دلم هواتو

وای از اون حال چشات
وای از اون کرشمه
دیگه امشب شب عشقه

مو کمند ابرو کمون مثه
یه فرشته
آره امشب شب عشقه

وای از اون حال چشات
وای از اون کرشمه
دیگه امشب شب عشقه

مو کمند ابرو کمون
مثه یه فرشته
آره امشب شب عشقه

ارسال دیدگاه