متن آهنگ آرون افشار به نام ترکم کردی

تنها موندم كجای زندگيتم، كجای
لحظه هامی چقد غمت رو خوردم،
فقط بگی باهامی تورو ندارم انگار
غمه همه وجودم يه لحظه هايی

اصلا كنار تو نبودم تنها موندم تو رو
لحظه به لحظه توی وجودم حس
ميكردم واسه بودن با تو همه غما
رو تحمل كردم تركم كردی واسه

اينكه نباشم، ازت جدا شم، ميمردم
توی رابطه تنها غم چشاتو ميخوردم
ببين ديگه بريدم، ديگه خوشی نديدم
تمام عمرو دادم حالا به چی رسيدم

منو به كی سپردی، چقد غمم رو خوردی؟
تو كه ميخواستی رد شی، چرا منو نبردی؟

ارسال دیدگاه