متن آهنگ آرکان به نام اومدی خوش اومدی

اومدی خوش اومدی
ولی دیگه دیره
فک کردی کسی نیست
جاتو بگیره تو قلب من
دیگه جایی نداری
باید تنهام بزاری

من سر حرفو با قلبت باز کردم
حسم رو ابراز کردم
دروغ گفتی میمونی
من خودم احساس کردم
شدی با من غریبه
یه دفعه هیچکی ندیده
این دفعه بی شک و بی تردید
خداحافظ غریبه

من سر حرفو با قلبت باز کردم
حسم رو ابراز کردم
دروغ گفتی میمونی
من خودم احساس کردم
شدی با من غزیبه
یه دفعه هیچکی ندیده
این دفعه بی شک و بی تردید
خداحافظ غریبه

برگشتی موقعی که دلم ازت سیره
برات متاسفم خیلی خیلی دیره
تو قلب من دیگه جایی نداری

من سر حرفو با قلبت باز کردم
حسم رو ابراز کردم
دروغ گفتی میمونی
من خودم احساس کردم
شدی با من غریبه
یه دفعه هیچکی ندیده
این دفعه بی شک و بی تردید
خداحافظ غریبه

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --