متن آهنگ امین فالجی به نام قاضی

یه مدتیگه دل مه گنجور بهانه

تو گری اصلا وه ناو کتی

چو هرچی اوشم دوست نیری رفیقم

اوشن گوش نیه قصه ای دل روانیمه

گیره نکه گیره نکه دلم نگیر یه رسم،،،

روزگاره عاشق خدا نیلی وه جی

قاضی خود قضاوت بکه حکم ای دل،،

شکیا چس قاضی و ای قران قسم

دلم و زندگی خستس یه سر هایده

ناو فکر مه گرفتار چویلد

بیم گلم وجودم سوزانی،،،

ارسال دیدگاه