متن آهنگ علیرضا قربانی به نام عروج

مجنون و پریشان توام دستم گیر دستم گیر

سرگشته و حیران توام دستم گیر

هر بی سر و پایی چو رسمی دارد

من بی سر و سامان توام

دستم گیر دستم گیر خدا دلم دستم گیر

آن یار که عهد دوست داری بشکست

میرفت و منش گرفته دامن در دست

میگفت دگر باره به خوابم بینی

پنداشت که بعد از او مرا و خوابی است

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --