متن ریمیکس آهنگ علی حمیدی به نام تنی دیوانمه

تنی دیوانمه  عاشق تمه
اگه نیی می ور خل خلی کمه های
چشم آبی من  کمون ابروی من
تی رنگ دکتو  مگه در اینه تی جور
مگه جادوگری  بیمه روانی
پری دریایی تو هستی بهترین
دل من فرش زیر پات، زیر قدمات
هزاران ای خومه بیه یار دوباره
آدم و حوا من و تو لیلی و مجنون من و تو

شیرین و فرهاد من و تو
یوسف زلیخا من و تو
سالار دریا من و تو ناصر و پوریا من و تو
عاشق دریا من و تو جنگل و صحرا من و تو!
اتا یار دارمه گیسو کمنده، یار می دلی پسنده
شال ونه دیم رو کی کنه خنده برمه کیلویی چنده!
خیلی لجباز و هسته یه دنده! میجا هسته علاقه منده
شاه پریونه می دلبر؛ ونی نازک ابرو کمونه

ارسال دیدگاه