متن آهنگ احمد سلو به نام زوم

میگی چرا دوس داری روی اخلاق من هی زوم کنی
چطوره که میتونی تو با یه لبخند منو مهمون کنی
نمیدونی مغرور شدی جدیدا معروف شدی
قیافه مظلوم طوری ترسو شدی
من دلم من دلم کم نمیاره واست کم نمیزاره
حال خوب دلم به بودن تو بستگی داره
ببین آدم عاشق پاشو کج نمیزاره
واسه یه لحظه دیدنت دست رو دست نمیزاره
آخ دلم کم نمیاره واست کم نمیزاره
حال خوب دلم به بودن تو بستگی داره
ببین آدم عاشق پاشو کج نمیزاره
واسه یه لحظه دیدنت دست رو دست نمیزاره
همه جوره هستم با تو واسه تو میزنه نبضم باز
گیره توئه مغزم یعنی بی تو نمیکنه اصلا کار
بهم بگی عشقم باش نمیشه که چشم برداشت
از تو که تودلمی بیا و جلوی چشمم باش
من دلم من دلم کم نمیاره واست کم نمیزاره
حال خوب دلم به بودن تو بستگی داره
ببین آدم عاشق پاشو کج نمیزاره
واسه یه لحظه دیدنت دست رو دست نمیزاره
آخ دلم من دلم کم نمیاره واست کم نمیزاره
حال خوب دلم به بودن تو بستگی داره
آخ ببین آدم عاشق پاشو کج نمیزاره
واسه یه لحظه دیدنت دست رو دست نمیزاره
من دوست دارم یعنی واقعا نمیخوابم
دیگه نمیتونی من عمرا نمیگذارم بری
همیشه زومم رو تو نندار اون بالا ابرو تو
چی میشه بخندی تو با خندت پر و بالم بدی
من دلم من دلم کم نمیاره واست کم نمیزاره
حال خوب دلم به بودن تو بستگی داره
ببین آدم عاشق پاشو کج نمیزاره
واسه یه لحظه دیدنت دست رو دست نمیزاره

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --