متن آهنگ احمد سلو به نام کاش نبودم

كاش همون اول ازت خواسته بودم
پانزاري رو منو اين غرورم
كاشكي از چشم تو افتاده بودم
كاش نبودم
من يه اون عشقت گرفتار نبودم
رو صداي خندت حساس نبودم
انقد اون چشماي خاص نبودن
ناز نبودم
يكي مثه من چشماش هرشب از عشقت باريد
يكي مثه اون دوست نداره ولي دوسش داري
اشكم در اومد وقتي صداي خندت اومد
توي عاشق كشتي ديگه از دست دادي
يكي مثه من چشماش هرشب از عشقت باريد
يكي مثه اون دوست نداره ولي دوسش داري
اشكم در اومد وقتي صداي خندت اومد
توي عاشق كشتي ديگه از دست دادي
كاش نبودم
كاش همون اول تورو شناخته بودم
دلو نباخته بودم ساده بودم
چي ساخته بودم از عشق تو
كاش بدونم كي تو فالت اومد
كي مثه من چشماش هرشب از عشقت باريد
يكي مثه اون دوست نداره ولي دوسش داري
اشكم در اومد وقتي صداي خندت اومد
توي عاشق كشتي ديگه از دست دادي
كي مثه من چشماش هرشب از عشقت باريد
يكي مثه اون دوست نداره ولي دوسش داري
اشكم در اومد وقتي صداي خندت اومد
توي عاشق كشتي ديگه از دست دادي

ارسال دیدگاه