متن آهنگ ابوالفضا روشنی به نام ویلی ویلی یا عباس

ویلی ویلی یاعباس ویلی یا عباس
علم بردار ای علمدار که حسین تنهاست
برخیز از جا که زینب در جنگ اعداست
چشمای رقیه بمیرم پر از اشکه
چاره ی بی قراری حرم با مشکه
چه شوری برپاست علقمه غوغاست
سر عباس به زانوی حضرت زهراست
ویلی ویلی یا عباس ویلی یا عباس
ویلی ویلی یا عباس ویلی یا عباس،،،،
دیده دختری تو خیمه خواب اسیری
میگه خدا سایه ی عموم رو از سرم نگیری
از خیمه به اون خیمه رباب به پی آبه
آخه تو گهواره علی از عطش بی تابه
ویلی ویلی یا عباس ویلی یاعباس،،،
ویلی ویلی یا عباس ویلی یاعباس
سوی بابا سکینه می دوید با شور و احساس
گریه کنون میگفت این امی العباس
وای از سکینه چه دل غمینه
جسم صدچاک عمو رو اگر ببینه
ویلی ویلی یا عباس ویلی یاعباس
ویلی ویلی یا عباس ویلی یاعباس

ارسال دیدگاه