متن آهنگ ابوالفضل فلاح به نام چته رفیق

چته رفیق عاشق من

چرا سراغ اون که رفترو داری بازم می گیری
اون بر نمی گرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری

اگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه می میری

ببین چه حالو روزی داری
تمومه زندگیت شده سه چار تا عکس یادگاری

منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری
این دست تقدیره عزیز من تو تقصیری نداری

چته رفیق عاشق من

چرا سراغ اون که رفترو داری بازم می گیری
اون بر نمی گرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری
اگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه می میری

ببین چه حالو روزی داری
تمومه زندگیت شده سه چار تا عکس یادگاری

منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری
این دست تقدیره عزیز من تو تقصیری نداری

اونو فراموشش بکن اون دیگه عشقتو نمی خواد
دیگه مثل قدیما اون سر قراراتون نمی یاد

اون حالا با یکی دیگه نشستهو بهت می خنده
چشماشو رو به این همه گریهو زاریات میبنده

چته رفیق عاشق من

چرا سراغ اونکه رفت رو داری بازم می گیری
اون بر نمی گرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری
اگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه می میری

ببین چه حالو روزی داری
تمومه زندگیت شده سه چار تا عکس یادگاری

منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری
این دست تقدیره عزیز من تو تقصیری نداری

ارسال دیدگاه