آهنگ لیاقت از ارشاد به زودی در سانگها

متن آهنگ ارشاد به نام لیاقت

کجا بودی وقتی تن من سرد بود، تن من سرد بود.

رفتن تو بد بود، برگشتنت بدتر پس

چشمای زیبای تو خودش گرگ درندس.

تو با بی لیاقتیات کشیدی از من دست، از من دست.

اینا همه از بی لیاقتیته حتی معلوم نیست که چشات چی به ادم میگه.

دیگه حتی خودت بخوای بیای سمتم.

پست میزنم به خدا نمیزارم دیگه.

اینا همه از بی لیاقتیته.

حتی معلوم نیست چشات چی به ادم میگه.

دیگه حتی خودت بخوای بیای سمتم.

پست میزنم به خدا نمیزارم دیگه.

ارسال دیدگاه